Hotline: 077.8888.677   6 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 16ly   4,800,000
  4,800,000 Xóa
2   Tiểu kê báo hỷ   40,000,000
  40,000,000 Xóa
3   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000 Xóa
4   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
5   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,500,000
  1,500,000 Xóa
6   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   1,800,000
  1,800,000 Xóa
Tổng tiền : 89,090,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677