Hotline: 077.8888.677   124 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000 Xóa
2   Nhang Trầm hương khoanh 24h   370,000
  370,000 Xóa
3   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000 Xóa
4   Trúc vòng tay 10 hạt   12,600,000
  12,600,000 Xóa
5   Cây cảnh trầm hương   120,000,000
  120,000,000 Xóa
6   Thố xông bằng sứ thổ cẩm đa năng (24h)   590,000
  590,000 Xóa
7   Chuỗi108 hạt, 5ly   12,000,000
  12,000,000 Xóa
8   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,200,000
  1,200,000 Xóa
9   Bột trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   260,000
  260,000 Xóa
10   Kỳ nam - Thanh kỳ   25,000,000
  25,000,000 Xóa
11   Thố xông trầm hương khoanh và nụ gỗ tròn   150,000
  150,000 Xóa
12   Chuỗi hạt cầu nguyện   1,200,000
  1,200,000 Xóa
13   Bộ hộp gỗ đựng và đốt trầm hương khoanh   200,000
  200,000 Xóa
14   Vòng tay trầm hương hạt tròn   400,000
  400,000 Xóa
15   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000 Xóa
16   Vòng trầm hương chìm   49,000,000
  49,000,000 Xóa
17   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   600,000
  600,000 Xóa
18   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   300,000
  300,000 Xóa
19   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (1)   1,500,000
  1,500,000 Xóa
20   Tượng Quan Âm Trầm Hương   209,999,000
  209,999,000 Xóa
21   Mặt Quan Âm - Hàng chìm   45,000,000
  45,000,000 Xóa
22   Mặt dây trầm Bồ Tát   10,500,000
  10,500,000 Xóa
23   Phụ kiện xông trầm nụ cao cấp (có đèn led)   1,650,000
  1,650,000 Xóa
24   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000 Xóa
25   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000 Xóa
26   Trúc vòng tay 9 hạt, 8ly   3,600,000
  3,600,000 Xóa
27   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhị phẩm   450,000
  450,000 Xóa
28   Trầm hương miếng - Cung đình nhất phẩm   4,700,000
  4,700,000 Xóa
29   Khuôn tạo hình bột trầm hương hoa sen bằng đồng   250,000
  250,000 Xóa
30   Đế gỗ tròn xông trầm hương khoanh   70,000
  70,000 Xóa
31   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (3)   1,200,000
  1,200,000 Xóa
32   Thố xông bằng đồng cao cấp đa năng (2)   1,500,000
  1,500,000 Xóa
33   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000 Xóa
34   Thố xông bẳng đồng đa năng (5)   700,000
  700,000 Xóa
35   Lò xông trầm bằng điện màu xanh   700,000
  700,000 Xóa
36   Chuỗi 216 hạt, 5ly   3,600,000
  3,600,000 Xóa
37   Chuỗi108 hạt, 5ly   1,200,000
  1,200,000 Xóa
38   Chuỗi108 hạt, 6ly   1,500,000
  1,500,000 Xóa
39   Trúc vòng tay mix vàng   700,000
  700,000 Xóa
40   Nhang trầm hương - Hoàng gia   790,000
  790,000 Xóa
41   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000 Xóa
42   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   46,800,000
  46,800,000 Xóa
43   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000 Xóa
44   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   32,400,000
  32,400,000 Xóa
45   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   41,400,000
  41,400,000 Xóa
46   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000 Xóa
47   Tinh dầu trầm hương - Hoàng gia   1,200,000
  1,200,000 Xóa
48   Chuỗi vòng tay 33 hạt, 5ly   6,000,000
  6,000,000 Xóa
49   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   1,800,000
  1,800,000 Xóa
50   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   6,000,000
  6,000,000 Xóa
51   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   2,400,000
  2,400,000 Xóa
52   Đế xông trầm thanh hình trụ   195,000
  195,000 Xóa
53   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.2ly   34,600,000
  34,600,000 Xóa
54   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   43,200,000
  43,200,000 Xóa
55   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   36,000,000
  36,000,000 Xóa
56   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (5)   700,000
  700,000 Xóa
57   Tượng phật Di Lặc trầm hương   15,000,000
  15,000,000 Xóa
58   Phụ kiện xông trầm cao cấp (có nhạc thiền & đèn Led)   3,450,000
  3,450,000 Xóa
59   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 16ly   4,800,000
  4,800,000 Xóa
60   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   600,000
  600,000 Xóa
61   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000 Xóa
62   Chuỗi108 hạt, 6ly   6,000,000
  6,000,000 Xóa
63   Ống gỗ đựng trầm hương thanh   30,000
  30,000 Xóa
64   Chuỗi108 hạt, 6ly   7,200,000
  7,200,000 Xóa
65   Chuỗi108 hạt, 6ly   15,000,000
  15,000,000 Xóa
66   Kỳ nam - Thanh kỳ   30,000,000
  30,000,000 Xóa
67   Chuỗi108 hạt, 8ly3   94,800,000
  94,800,000 Xóa
68   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
69   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
70   Cây cảnh trầm hương   40,000,000
  40,000,000 Xóa
71   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (4)   1,200,000
  1,200,000 Xóa
72   Thác khói trầm hương 14   60,000
  60,000 Xóa
73   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000 Xóa
74   Thác khói trầm hương 15   60,000
  60,000 Xóa
75   Thác khói trầm hương 11   60,000
  60,000 Xóa
76   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000 Xóa
77   Thác khói trầm hương 13   60,000
  60,000 Xóa
78   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000 Xóa
79   Thác khói trầm hương 16   60,000
  60,000 Xóa
80   Thác khói trầm hương 9   60,000
  60,000 Xóa
81   Trầm hương khoanh 2h - Tài lộc nhị phẩm   275,000
  275,000 Xóa
82   Cảnh điêu khắc trầm hương   200,000,000
  200,000,000 Xóa
83   Thác khói trầm hương chú tiểu   90,000
  90,000 Xóa
84   Trúc vòng tay hạt nhỏ   3,000,000
  3,000,000 Xóa
85   Khổng tước vu quy   40,000,000
  40,000,000 Xóa
86   Nhang trầm hương - Cung Đình (40cm)   1,580,000
  1,580,000 Xóa
87   Đế xông hoa sen đa năng   210,000
  210,000 Xóa
88   Tháp xông trầm hương   560,000
  560,000 Xóa
89   Quạt mini treo xe hơi trầm hương   400,000
  400,000 Xóa
90   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000 Xóa
91   Trúc vòng tay 9 hạt, 10ly   4,800,000
  4,800,000 Xóa
92   Trúc vòng cổ 32 hạt, 6ly   9,600,000
  9,600,000 Xóa
93   Thố hoa sen xông trầm hương đa năng   350,000
  350,000 Xóa
94   Trúc vòng tay 21 hạt, 7 ly   12,000,000
  12,000,000 Xóa
95   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
96   Nhang trầm hương 30cm - Tài lộc tam phẩm   120,000
  120,000 Xóa
97   Vòng trầm hương chìm   26,000,000
  26,000,000 Xóa
98   Trầm hương miếng - Hoàng gia nhất phẩm   1,500,000
  1,500,000 Xóa
99   Nhang trầm hương - Tài lộc nhất phẩm   490,000
  490,000 Xóa
100   Vành khuyên trẩy hội   40,000,000
  40,000,000 Xóa
101   Chuỗi108 hạt, 6ly   18,000,000
  18,000,000 Xóa
102   Thác khói trầm hương 18   60,000
  60,000 Xóa
Tổng tiền : 1,487,629,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677