Hotline: 077.8888.677   46 Sp  
Home / Giỏ hàng

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn:

STT Sản phẩm Giá (đ) Số lượng Thành tiền (đ)
1   Nhang trầm hương 40cm - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
2   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (lớn)   70,000
  70,000 Xóa
3   Phụ kiện xông trầm hương đa năng cao cấp   1,200,000
  1,200,000 Xóa
4   Trầm hương miếng - Cung đình đặc biệt   8,600,000
  8,600,000 Xóa
5   Cảnh điêu khắc trầm hương   200,000,000
  200,000,000 Xóa
6   Nhang trầm hương - Cung Đình (30cm)   1,580,000
  1,580,000 Xóa
7   Thố xông trầm đa năng bằng đồng (4)   1,200,000
  1,200,000 Xóa
8   Trầm hương nụ - Tài lộc nhị phẩm   290,000
  290,000 Xóa
9   Tượng Phật Di Lặc Trầm Hương   67,500,000
  67,500,000 Xóa
10   Mặt dây trầm Bồ Tát   10,500,000
  10,500,000 Xóa
11   Đế đốt gỗ hồ lô trầm hương đa năng (nhỏ)   60,000
  60,000 Xóa
12   Thố xông trầm bằng điện   800,000
  800,000 Xóa
13   Chuỗi108 hạt, 6ly   2,000,000
  2,000,000 Xóa
14   Chuỗi 108 hạt, 6ly   600,000
  600,000 Xóa
15   Thố xông bẳng đồng đa năng (5)   700,000
  700,000 Xóa
16   Cây cảnh trầm hương   13,999,000
  13,999,000 Xóa
17   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   41,400,000
  41,400,000 Xóa
18   Chuỗi108 hạt, 6ly   6,000,000
  6,000,000 Xóa
19   Chuỗi108 hạt, 5ly   12,000,000
  12,000,000 Xóa
20   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   1,800,000
  1,800,000 Xóa
21   Nhang trầm đại - Tài lộc tam phẩm. Loại trơn   89,000
  89,000 Xóa
22   Trầm hương miếng - Tài Lộc nhị phẩm   750,000
  750,000 Xóa
23   Vòng tay trầm hương hạt tròn   400,000
  400,000 Xóa
24   Vòng tay trầm hương hạt trúc   400,000
  400,000 Xóa
25   Chuỗi vòng tay 33 hạt, 5ly   6,000,000
  6,000,000 Xóa
26   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   46,800,000
  46,800,000 Xóa
27   Trầm hương nụ - Hoàng gia   990,000
  990,000 Xóa
28   Trầm hương khoanh 4h - Tài lộc nhất phẩm   470,000
  470,000 Xóa
29   Nhang trầm hương - Tài lộc nhị phẩm   240,000
  240,000 Xóa
30   Thố xông bằng sứ thổ cẩm đa năng (24h)   590,000
  590,000 Xóa
31   Cây cảnh trầm hương   16,000,000
  16,000,000 Xóa
32   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   600,000
  600,000 Xóa
33   Chuỗi vòng tay 14 hạt, 16ly   36,000,000
  36,000,000 Xóa
34   Chuỗi vòng tay 19 hạt, 10ly   6,000,000
  6,000,000 Xóa
35   Tinh dầu kỳ nam   15,000,000
  15,000,000 Xóa
36   Thác khói trầm hương 12   60,000
  60,000 Xóa
37   Thác khói trầm hương 17   60,000
  60,000 Xóa
38   Trầm hương thanh - Cung đình   1,150,000
  1,150,000 Xóa
39   Thố xông bằng đồng đa năng (7)   700,000
  700,000 Xóa
40   Lọ đựng bột trầm hương   40,000
  40,000 Xóa
41   Chuỗi vòng tay 15 hạt, 14.3ly   28,800,000
  28,800,000 Xóa
42   Chuỗi vòng tay 17 hạt, 12ly   300,000
  300,000 Xóa
43   Đế xông trầm hương thanh có nắp   50,000
  50,000 Xóa
44   Trầm hương thanh - Tài lộc Nhị phẩm   200,000
  200,000 Xóa
Tổng tiền : 532,228,000 đ  
  « Tiếp tục mua hàng. Thanh toán

Hotline: 077.8888.677
 Hotline: 077.8888.677